Low cabinet Huanghuali wood, Zhenjiang region, circa 1870

0.95x0.54x1.50

Jembatan Cabinet

Jembatan Cabinet

Low cabinet Huanghuali wood, Zhenjiang region, circa 1870

0.95x0.54x1.50