Buffet de madera de olmo con herraje redondo. Origen Tianjin, Circa 1863.

1.02x53x84

Buffet Musashi (DARY-67)

Buffet Musashi (DARY-67)

Buffet de madera de olmo con herraje redondo. Origen Tianjin, Circa 1863.

1.02x53x84